Vi arbetar för nya standarder med säkrare arbetssätt och moderna processer

Föreningen Certifierade sprinklerkonsulter verkar för en förhöjd utveckling av regler och normer inom sprinklerprojektering och vi jobbar aktivt för att driva på arbetet genom förbättrade processer och arbetssätt. Vi håller interna möten kontinuerligt samt är aktiva medlemmar av SBF:s och SIS:s regelgrupper för att nå den gemensamma visionen att höja standarden för morgondagens sprinklerprojektering.

Vår verksamhetsinriktning
  • Öka medvetenheten kring vikten av certifieringar och den kvalitetssäkring det medför samt höja statusen för sprinklerprojektering i projektprocessen.

  • Verka för standardiserade arbetssätt och benämningar i beskrivningar och handlingar.

  • Kvalitetssäkra utförda uppdrag genom märket Certifierade Sprinklerkonsulter.

  • Gemensamma satsningar för att tillgodose kompetensförsörjningen inom sprinklerprojektering.

  • Med gemensamma satsningar verka för att fler företag vill certifierar sig och på så sätt höja standarden på utförda projekteringsuppdrag inom branschen.

  • Verka för att sprinkler blir en egen upphandlad disciplin med andra kvalitetskrav och kvalitetssäkringar.

Bli certifierad och bidra till en bättre samverkan för en säkrare framtid

Erhåll nyttjanderätten för ett märke som står för kvalité, kompetens och säkerhet.

Kvalificerade och certifierade sprinklerkonsulter är morgondagens aktörer och vi vill gärna bli fler. Följ med oss in i framtidens sprinklerprojektering.

Tillsammans gör vi skillnad för en starkare sprinklerprojektering.