Bli en av oss

Tillsammans höjer vi branschstandarden

Anslut ditt företag och gå med i vårt nätverk av certifierade sprinklerkonsulter. Din ansökan kommer att granskas av sittande styrelse. Som medlem får ni använda vårt märke för att visa på certifieringsgrad, kompetens och nivå. Ni ansluter även till ett nätverk vars drivkraft är att förändra branschen och höja standarden på brandskydd. Grundkravet för att kunna bli medlem är att ert företag är certifierat enligt normen ”SBF 2016 – Sprinklerkonsultfirma”.