Ett märke, strikta riktlinjer

Höga krav för en säkrare framtid

Du som medlem har tillåtelse att använda märket för att visa på certifieringsgrad, kompetens och nivå. Här finns våra certifieringskrav, stadgar samt relevanta länkar.

Märken och stämplar

2022-04-04

Som medlem får du tillgång till våra certifikatstämplar. Stämplarna används för att certifiera handlingarna som du som certifierad sprinklerkonsult har projekterat och godkänt.

Logotype och grafisk profil

2022-02-16

Vårt grafiska material innefattar logotyper och instruktioner om hur typsnitt och färger används.

Certifieringskrav

2022-04-07

Våra certifieringskrav sammanfattar det som krävs för att bli medlem i Certifierade sprinklerkonsulter, samt våra gemensamma åtaganden som förening.

Stadgar

2019-05-10

Här hittar du föreningens stadgar som uppdateras årligen i samband med årsstämma.

Länkar

Brandskyddsföreningen är en ideell medlemsorganisation vars fokusfrågor påverkar samhället att ta större ansvar för ett brandsäkrare Sverige.

Nordens ledande inom certifiering av brand och säkerhet som arbetar för att stärka aktörer inom brand och säkerhetområdet och göra certifiering till en viktig del i kvalitets- och säkerhetsprocesser.